Życzymy, by nadchodzące Święta Wielkanocne
wniosły do Państwa serc nadzieję, spokój i ciepło.
Niech ten szczególny czas będzie wypełniony
wiosenną radością i wiarą w nadejście lepszych dni. 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi
oraz cała Społeczność Uczniowska Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie 

kartka-768x543