Przypominamy, że do końca stycznia można składać prace na II Szkolny Konkurs Inwestycyjny.

Na konkurs można przedkładać koncepcję zainwestowania kwoty 1 000 000 PLN na okres 1 roku.

Inwestycja powinna zostać wykonana w Polsce (na rynku krajowym) oraz być zgodna z prawem. Pod uwagę będą brane m.in. : pomysł, kontekst, skutek społeczny, ocena ryzyka, odniesienie do bieżących problemów życia społeczno-gospodarczego, opracowanie rachunkowe.

Regulamin konkursu można pobrać tutaj:  Szkolny Konkurs Inwestycyjny.