Nauczanie dwujęzyczne to metoda kształcenia, polegająca na tym, że prócz nauki języka francuskiego również wybrane przedmioty nauczane są w języku polskim i francuskim. Z tego względu niezwykle ważna jest intensywna nauka samego języka, który służy jako narzędzie zdobywania i wykorzystania wiedzy przedmiotowej.

Ten typ kształcenia daje możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu znajomości języka obcego. Absolwent liceum może osiągnąć poziom B2 (poziom swobodnej komunikacji), a nawet  C1, czyli biegłą znajomość języka w czterech kompetencjach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, mówienia i pisania.

Na co dzień uczniowie pracują w małych (12-15) osobowych grupach 5-6 godzin w tygodniu przez 4 lata. Wyjątkiem jest klasa wstępna dla absolwentów szkoły podstawowej, w której nauczanie języka francuskiego prowadzone jest przez 18 godzin w tygodniu. Podczas lekcji wykorzystywane są zarówno metody klasyczne jak i nowoczesne: uczniowie pracują z podręcznikami, zbiorami ćwiczeń czy specjalnie dla nich przygotowanymi zadaniami. Bardzo istotne jest możliwie częste rozumienie ze słuchu, dlatego nagrania i filmy towarzyszą grupom w codziennej pracy. Nauczyciele chętnie sięgają po metody aktywizujące, uczniowie przygotowują też projekty. Lekcje języka dopełniają lekcje cywilizacji, czyli znajomości realiów Francji i krajów francuskojęzycznych.

W klasach licealnych część przedmiotów  nauczana jest w systemie dwujęzycznym tj. w języku polskim i francuskim, co pozwala kontynuować pracę nad językiem, wprowadzać słownictwo specjalistyczne i ćwiczyć wypowiedzi tematyczne. Nauczanie dwujęzyczne odbywa się na co najmniej dwóch z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, historia.

Francuski to nie tylko lekcje. Uczniowie biorą udział w szkolnych i pozaszkolnych projektach i konkursach językowych, co roku obchodzą Dzień Frankofonii, spotykają się z uczniami zaprzyjaźnionych francuskich i belgijskich szkół, którzy przy okazji wizyt w Krakowie chętnie odwiedzają Złoty Róg. Co roku organizowane są w szkole wymiany językowe dla chętnych uczniów – młodzież przez tydzień przyjmuje w domach rówieśników z Francji, a następnie na tydzień wyjeżdża do tych samych rodzin.

Podjęcie nauki bezpośrednio w klasach dwujęzycznych naszego liceum wymaga znajomości języka francuskiego, ze znajomości którego należy zdać egzamin wstępny. Dla absolwentów klas dwujęzycznych w szkole podstawowej egzamin ten odbywa się na zakończenie nauki w klasie ósmej, absolwenci szkół niedwujęzycznych mogą zdać go w naszej szkole. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem sekcji dwujęzycznej lub sekretariatem szkoły.

Absolwenci szkoły podstawowej mogą również podjąć naukę w klasie wstępnej, w której język francuski nauczany jest w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Po ukończeniu klasy wstępnej uczniowie mogą kontynuować naukę w klasie pierwszej dwujęzycznej liceum.

W przypadku zebrania się wystarczająco licznej grupy osób nie posiadającej wystarczającej znajomości języka francuskiego, szkoła może otworzyć grupy dla początkujących. Uczniowie ci uczą się języka wprawdzie krócej niż absolwenci gimnazjum dwujęzycznego, ale nasze doświadczenia wskazują, że zdolności i motywacja czynią cuda – utalentowani i pracowici uczniowie, którzy przyszli do klas dwujęzycznych bez znajomości języka lub tylko z podstawowymi umiejętnościami, po roku-dwóch ciężkiej pracy robią ogromne postępy, a po trzech przystępują z sukcesem do matury dwujęzycznej.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu francuskiej telewizji TV5 Monde z cyklu „Destination Francophonie”, w którym nasi uczniowie (obecnie absolwenci) i nauczyciele wypowiadają się na temat nauczania dwujęzycznego w naszej szkole.

Kliknięcie w obrazek przekieruje na główną stronę emisji TV5 Monde pt. „Destination Pologne”,
gdzie należy wybrać znajdujący się pod oknem odtwarzacza Bonus 4: Les élèves polonais et le français

destination Cracovie

Destination Francophonie, 22 marca 2014

Więcej na temat Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Pod tym linkiem możesz dokonać samooceny biegłości językowej.


Konkursy i olimpiady

Uczniowie klas dwujęzycznych corocznie biorą udział w licznych konkursach związanych z językiem francuskim i Francją oraz w Olimpiadzie Języka Francuskiego. Mają też możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do egzaminu DELF B2 scolaire.

Informacje o osiągnięciach naszych uczniów w dziedzinach związanych z językiem francuskim można znaleźć tutaj.

fr orginal_picture_259