Bezpieczeństwo w sieci. Ratownictwo i krwiodawstwo. Promocja zdrowia. Bezpieczne zachowania społeczne. Te hasła towarzyszyły nam w czasie tegorocznej akcji „Tydzień  bezpieczeństwa”, która wpisała się w tradycję naszej szkoły. Nasze działania miały różnorodny charakter i co ważne, wszyscy uczniowie byli w nie zaangażowani. Po pierwsze, postawiliśmy na debaty oxfordzkie, by przedyskutować to, czy najmłodsze dzieci (do 10 roku życia) powinny samodzielnie korzystać z internetu, komunikatorów i portali społecznościowych oraz czy zdalne nauczanie sprzyja wzrostowi zagrożeń w sieci. Mając na uwadze bezpieczne zachowania społeczne debatowaliśmy o tym, czy ułatwienie dostępu do broni palnej wpłynęłoby pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa obywateli. Wiemy, jak ogromną wartością jest zdrowie i to skłoniło nas do dyskusji na temat spożywania napojów energetycznych oraz ich negatywnego wpływu na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. W ramach akcji „Aktywna przerwa” braliśmy udział w zajęciach ruchowych przy muzyce. Promowaliśmy też zdrowe przekąski śniadaniowe.

Inną formą przybliżania istotnych w zakresie bezpieczeństwa tematów był wykład o tym, jak chronić się przed zjawiskiem handlu ludźmi. Wysłuchaliśmy również prelekcji o krwiodawstwie i krwiolecznictwie w Polsce.

Tydzień Bezpieczeństwa (2)Uczestniczyliśmy w pokazach udzielania pomocy przedmedycznej z możliwością ćwiczenia umiejętności pod okiem nauczycieli.

Była też sesja plakatowa na temat krwiodawstwa i jego znaczenia w naszym życiu społecznym oraz sesja informacyjna związana z obchodami Światowego Dnia Walki z AIDS.

Tydzień bezpieczeństwa to coroczna akcja, która ma na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa, zwrócenie uwagi na jego znaczącą rolę w naszym życiu.

Bądźmy więc uważni i rozważni! Dbajmy o bezpieczeństwo!