Dyrekcja XVII LO informuje, że egzaminy poprawkowe dla uczniów klas pierwszych i drugich liceum odbędą się w następujących terminach:

język polski – 30 sierpnia 2018r. o godz. 9.00,

język francuski – 30 sierpnia 2018r. o godz. 9.00,

matematyka – 29 sierpnia 2018r. o godz. 12.00.