W ramach Sesji młodopolskiej uczniowie klas drugich podążali śladami młodopolskich artystów. Zaczęliśmy od Placu Jana Matejki i Akademii Sztuk Pięknych, by przez ulicę Floriańską, Bazylikę Mariacką, Plac Mariacki, Plac Wszystkich Świętych, ulicę Kanoniczą i Planty dotrzeć do Kościoła Franciszkanów. Spacer był okazją do poznania miejsc związanych z życiem i dorobkiem artystycznym Stanisława Wyspiańskiego. Ostatnim punktem programu była lekcja muzealna w Domu Józefa Mehoffera przy ulicy Krupniczej. To niepowtarzalne miejsce, w którym obejrzeliśmy bogate zbiory różnorodnych dzieł Artysty, wysłuchaliśmy opowieści o jego życiu i twórczości, ale przede wszystkim poczuliśmy wyjątkowy klimat Młodej Polski.

Obejrzyjcie zdjęcia!